تیغ اورفرز حکاکی DM1208012R15-PTC دامار

کمپانی سازنده:Damar
2 0
قیمت در حال بروزرسانی می باشد.
کدکالا قطر کارگیر شعاع انحنا شفت
DM1208012R15-PTC 12 80 15 12

 

DownloadDownloadDownloadDownload