توپی فرز پست فرم با تیغچه تعویضی مدل TG35M-T135M فرود

کمپانی سازنده:Freud

 

توپی با تیغچه تعویضی جهت استفاده در فرزهای زمینی و مولدر برای ایجاد لبه گرد با رادیوس های متنوع صفحات تاپس و پست فرم ساخت فرود ایتالیا

 

3 0
قیمت در حال بروزرسانی می باشد.

جهت استفاده در فرزهای زمینی و مولدر

جهت ایجاد لبه گرد با رادیوس های متنوع صفحات تاپس و پست فرم

DownloadDownloadDownloadDownload

محصولات مرتبط با این کالا

توپی فرز فاق و زبانه با تیغچه تعویضی مدل TP42M فرود
توپی فرز فاق و زبانه با تیغچه تعویضی مدل TP42M فرود
1
توپی فرز پرداخت مار پیچ با تیغچه تعویضی مدل TM06M فرود
توپی فرز پرداخت مار پیچ با تیغچه تعویضی مدل TM06M فرود
1
توپی فرز چند پروفیل با تیغچه تعویضی مدل TP44M فرود
توپی فرز چند پروفیل با تیغچه تعویضی مدل TP44M فرود
1
توپی فرز تاج مولتی پروفیل DM0720 دامار
توپی فرز تاج مولتی پروفیل DM0720 دامار
1
توپی فرز فاق و زبانه پله دار DM0680 دامار
توپی فرز فاق و زبانه پله دار DM0680 دامار
1
توپی فرز نیم گرد مدل DMPF29D125d35R22.5H45Z3 دامار
توپی فرز نیم گرد مدل DMPF29D125d35R22.5H45Z3 دامار
1
توپی فرز پست فرم DMJBY-1513 دامار
توپی فرز پست فرم DMJBY-1513 دامار
1